THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Thông báo tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ Điều hành du lịch nội địa và Quốc tế Căn cứ Công văn số 226/TCDL-LH ngày 11/3/2020 của Tổng cục Du lịch về việc cho phép tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ Điều hành du lịch nội địa và Quốc tế. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn thông báo tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ Điều hành du lịch nội địa và nghiệp vụ Điều hành du lịch Quốc tế năm 2023
TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH HUYỆN AN LÃO Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú An Lão (Tỉnh Bình Định)
Tư vấn hướng nghiệp tại Sông Cầu - Phú Yên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh tại Thị xã Sông Cầu (Tỉnh Phú Yên)
Tư vấn, tuyển sinh tại Huyện Hoài Ân - Năm 2023 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tham gia tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh tại Huyện Hoài Ân (Tỉnh Bình Định).
Tư vấn hướng nghiệp tại Huyện Phù Cát Tư vấn hướng nghiệp tại Huyện Phù Cát (Tỉnh Bình Định)
Tư vấn hướng nghiệp tại Quy Nhơn Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh tại TP. Quy Nhơn (Tỉnh Bình Định)
Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh tại An Nhơn Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh tại An Nhơn (Tỉnh Bình Định)
Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh tại Thị Xã An Nhơn Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh tại Thị Xã An Nhơn (Tỉnh Bình Định)
Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh tại Huyện Phù Cát Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh Cao đẳng - Trung cấp, năm 2023, tại Huyện Phù Cát (Tỉnh Bình Định)
Tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh tại Huyện Tây Sơn - Năm 2023 Tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh tại Huyện Tây Sơn (Tỉnh Bình Định) - Năm 2023