THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Tuyển sinh khóa học Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch nội địa Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn của học viên và đủ điều kiện được cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tuyển sinh khóa học Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa
Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông đại học vừa làm vừa học - Năm 2022 Năm 2022, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn phối hợp, liên kết với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH)
Tư vấn, tuyển sinh tại Huyện Hoài Ân, An Lão - Năm 2022 Tư vấn tuyển sinh tại Huyện Hoài Ân, An Lão (Tỉnh Bình Định)
Tư vấn, tuyển sinh tại Huyện Phù Mỹ - Năm 2022 Tư vấn, tuyển sinh tại Huyện Phù Mỹ (Tỉnh Bình Định)
Tư vấn, tuyển sinh tại Huyện Phù Cát - Năm 2022 Tư vấn, tuyển sinh tại Huyện Phù Cát (Tỉnh Bình Định)
Tư vấn, tuyển sinh tại Huyện Tuy Phước - Năm 2022 Tư vấn, tuyển sinh tại Huyện Tuy Phước (Tỉnh Bình Định)
Tư vấn, tuyển sinh tại Thị xã An Nhơn - Năm 2022 Tư vấn, tuyển sinh tại Thị xã An Nhơn (Tỉnh Bình Định)
Tư vấn, tuyển sinh tại Huyện Vân Canh - Năm 2022 Tư vấn, tuyển sinh tại Huyện Vân Canh (Tỉnh Bình Định)
Tư vấn, tuyển sinh tại Huyện Tây Sơn - Năm 2022 Tư vấn, tuyển sinh tại Huyện Tây Sơn (Tỉnh Bình Định)
Thông tin tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp - Năm 2022 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn thông báo tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp - Năm 2022