THÔNG BÁO TUYỂN SINH
TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH HUYỆN AN LÃO Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú An Lão (Tỉnh Bình Định)
Tư vấn hướng nghiệp tại Sông Cầu - Phú Yên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh tại Thị xã Sông Cầu (Tỉnh Phú Yên)
Tư vấn, tuyển sinh tại Huyện Hoài Ân - Năm 2023 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tham gia tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh tại Huyện Hoài Ân (Tỉnh Bình Định).
Tư vấn hướng nghiệp tại Huyện Phù Cát Tư vấn hướng nghiệp tại Huyện Phù Cát (Tỉnh Bình Định)
Tư vấn hướng nghiệp tại Quy Nhơn Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh tại TP. Quy Nhơn (Tỉnh Bình Định)
Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh tại An Nhơn Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh tại An Nhơn (Tỉnh Bình Định)
Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh tại Thị Xã An Nhơn Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh tại Thị Xã An Nhơn (Tỉnh Bình Định)
Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh tại Huyện Phù Cát Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh Cao đẳng - Trung cấp, năm 2023, tại Huyện Phù Cát (Tỉnh Bình Định)
Tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh tại Huyện Tây Sơn - Năm 2023 Tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh tại Huyện Tây Sơn (Tỉnh Bình Định) - Năm 2023
Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông đại học vừa làm vừa học - Năm 2023 Năm 2023, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn phối hợp, liên kết với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức vừa làm vừa học