Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng

1. THÔNG TIN CHUNG:

- Tên đơn vị: Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng

- Năm thành lập: 2016

- Địa chỉ: 172 An Dương Vương - Quy Nhơn - Bình Định

- Điện thoại: 

2. TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

Phó Trưởng phòng - Phụ trách phòng 

 

ThS. ĐỖ THÀNH LONG

- Email: dothanhlong@cdktcnqn.edu.vn

    Nhân viên:         

1. ThS. Nguyễn Thị Thanh Diệp

2. CN. Nguyễn Thị Thanh Hiền

3. CN. Phạm Thị Thanh Hiệp

4. ThS. ĐÀO THỊ HỒNG

5. ThS. Phạm Việt Hùng

6. ThS. NGUYỄN HOÀ HUYNH

7. CN. VÕ THỊ ÁNH NGUYỆT

8. CN. NGUYỄN VĂN THÀNH

9. CN. Nguyễn Thị Thuỳ

10. ThS. ĐỖ HOÀNG TÂN

3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ :

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức triển khai, quản lý công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng; xây dựng và vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

- Giúp Ban giám hiệu tổ chức thực hiện kế hoạch các kỳ thi kết thúc mô đun, môn học theo quy định; phối hợp trong quản lý thực hiện kế hoạch đào tạo, tổ chức thi, kiểm tra, kiểm tra thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo bảo đảm đúng quy trình bảo đảm chất lượng.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược và chính sách chất lượng của trường làm đầu mối chỉ đạo xây dựng, thực hiện các kế hoạch khắc phục, đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Trường. Là đầu mối trực tiếp thực hiện công tác đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, kiểm định chương trình đào tạo theo quy định của Bộ LĐ-TB&XH.

- Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

4. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:         

Năm học

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2016- 2017

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 2736/QĐ-UBND, ngày 02/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

2017- 2018

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 349/QĐ-CĐKTCNQN, ngày 09/7/2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

2018- 2019

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 249/QĐ-CĐKTCNQN, ngày 10/7/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

2018- 2019

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 2820/QĐ-UBND, ngày 14/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

2019-2020

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 327/QĐ-CĐKTCNQN ngày 18/8/2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn

2020-2021

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 231/QĐ-CĐKTCNQN ngày 07/7/2021 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn

2020- 2021

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 3301/QĐ-UBND, ngày 09/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.