Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

1./ Truy cập địa chỉ Website: http://tuyensinh.cdktcnqn.edu.vn
2./ Chọn menu "Đăng ký xét tuyển trực tuyến"
3./ Lựa chọn Hệ đào tạo đăng ký dự tuyển
4./ Nhập các thông tin đăng ký và xác nhận đăng ký trực tuyến
5./ Truy cập địa chỉ Website: http://tuyensinh.cdktcnqn.edu.vn/ket-qua để tra cứu kết quả xét tuyển trực tuyến