ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN HỆ TRUNG CẤP (TỐT NGHIỆP THCS)

*Lưu ý: Điểm trung bình nhập phần số lẻ theo định dạng mẫu, ví dụ: 7.5 (bảy chấm năm)

Thí sinh bắt buộc điền đầy đủ những mục có dấu (*)