Khoa Kỹ thuật nông nghiệp

THÔNG TIN GIỚI THIỆU

KHOA KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

1. Thông tin chung:

          - Tên đơn vị:  Khoa Kỹ thuật nông nghiệp, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

          - Địa chỉ: 20 Trần Thị Kỹ, Phường Bình Định, Thị xã An Nhơn, Bình Định

          - Email:

          - Năm thành lập: 2021

2. Tổ chức nhân sự:

2.1. Trưởng khoa: 

- ThS. Lê Thị Thái Kỳ

- Email: lethithaiky@cdktcnqn.edu.vn

          

2.2. Thư ký khoa:

          - ThS Lê Chiêu Tâm

          - Điện thoại : 

          - Email: lechieutam@cdktcnqn.edu.vn

2.3. Nghề Chăn nuôi- Thú y:

          - Trưởng bộ môn:  KS. Phan Thanh Việt

          - Giảng viên:

          + ThS Đồng Thị Diệu Hiền

          + CN Võ Thị Ngọc Lan

          + KS Nguyễn Hoàng Duy

2.4. Nghề Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

          - Trưởng bộ môn:  ThS. Dương Thị Mùi

          - Giảng viên:

          + CN  Nguyễn Đình Nam

          + ThS  Nguyễn Thị Thanh Hoa

2.5. Nghề Chế biến, bảo quản thủy sản

          - Trưởng bộ môn:  KS. Hoàng Quốc Vũ

          - Giảng viên:  CN. Trần Ngọc Thiện

3. Chức năng:

- Tham mưu cho BGH nhà trường và phối hợp với các đơn vị cùng cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các hoạt động liên quan đến Khoa Kỹ thuật nông nghiệp và cơ sở thực hành An Nhơn.

- Tổ chức đào tạo cho học sinh, sinh viên về chuyên ngành Chăn nuôi-thú y; Trồng trọt và bảo vệ thực vật; Chế biến, quản thủy sản với 3 cấp trình độ (Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng) theo đúng quy định của luật giáo dục nghề nghiệp

- Tổ chức quản lý, sử dụng tài sản, cơ sở vật chất, đất ruộng tại cơ sở thực hành An Nhơn

4. Nhiệm vụ :

 - Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì quá trình tổ chức đào tạo các ngành do khoa phụ trách; tham gia quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường;

- Thực hiện biên soạn, rà soát và hiệu chỉnh chương trình dạy nghề, bài giảng nội bộ hàng năm trên cơ sở chương trình đào tạo đã ban hành, cùng với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng và cựu sinh viên tốt nghiệp ra trường.

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy- học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học; Tổ chức dạy thực hành, thực tập nghề trong khoa theo chương trình đào tạo.

- Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, làm thiết bị dạy nghề, đồ dùng dạy học tự tạo,….

- Tham gia thi hội giảng nhà giáo GDNN các cấp theo quy định.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị vật tư phục vụ đào tạo dạy nghề tại khoa.

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và học sinh sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và học sinh sinh viên, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ, nhân viên của khoa.

5. Cơ sở vật chất của Khoa:

5.1. Nhà làm việc, giảng đường, hội trường

5.2.  Nhà thí nghiệm, thực hành 2 tầng : Có 2 phòng thí nghiệm nghề Chăn nuôi- thú y; 1 phòng thí nghiệm nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật.

5.3. Nhà ký túc xá 3 tầng :  với  30 phòng dùng phục vụ cho HSSV

5.4.  Nhà thi đấu Đa năng

5.5. Trại thực hành chăn nuôi

5.6. Trại thực nghiệm:  gồm đất, ruộng tại  khu vực Kim Châu, Phường Bình định, TX An nhơn với 15.029,6(m2).

5.7. Vườn thực hành trồng trọt

6. Hình ảnh tập thể của Khoa và cơ sở thực hành An Nhơn

7. Một số hình ảnh trong hoạt động đào tạo chuyên môn

7.1. Hình ảnh trong hoạt động đào tạo nghề Chăn nuôi – thú y

7.2. Hình ảnh trong hoạt động đào tạo nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật

7.3. Hình ảnh trong hoạt động đào tạo nghề Chế biến và bảo quản thủy sản

8. Hoạt động trong liên kết đào tạo và quan hệ doanh nghiệp

9. Một số hình ảnh trong hoạt động Đoàn thể

Khoa Kỹ thuật nông nghiệp