Khoa Thủ công mỹ nghệ

KHOA THỦ CÔNG MỸ NGHỆ

 

- Địa chỉ      : Tầng 4 – Nhà Hiệu bộ, số 684 Hùng Vương

- Email        : k.tcmn@cdktcnqn.edu.vn

- Số đt         : 0905310575

I. Danh sách CBGV:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Ngô Phương Nam

Trưởng khoa

ngophuongnam@cdktcnqn.edu.vn

2

Lê Thị Tuyết Minh

P. Trưởng khoa

GV Kỹ thuật CBMA

lethituyetminh@cdktcnqn.edu.vn

3

Võ Thị Tường Vy

Tổ trưởng bộ môn

GV Kỹ thuật CBMA

vothituongvy@cdktcnqn.edu.vn

4

Đặng Thị Quỳnh Hoa

Thư ký khoa

GV Công nghệ May

dangthiquynhhoa@cdktcnqn.edu.vn

5

Đặng Tuyết Ánh

Bí thư Liên chi Đoàn

GV Kỹ thuật CBMA

dangtuyetanh@cdktcnqn.edu.vn

6

Hồ Thị Thu Hiền

Tổ trưởng công đoàn

GV Kỹ thuật CBMA

hothithuhien@cdktcnqn.edu.vn

7

Nguyễn Thị Ngọc Liêm

GV Kỹ thuật CBMA

nguyenthingocliem@cdktcnqn.edu.vn

8

Lê Thị Nga

Gv Kỹ thuật CBMA

lethinga@cdktcnqn.edu.vn

9

Nguyễn Thị Ngọc Giang

GV Công nghệ May

nguyenthingocgiang@cdktcnqn.edu.vn

10

Nguyễn Thị Thanh Thúy

GV Công nghệ May

nguyenthithanhthuy@cdktcnqn.edu.vn

11

Lê Thị Ngọc Ánh

GV Kế toán

GV Mây-Tre-Đan

lethingocanh@cdktcnqn.edu.vn

II. Công tác đào tạo:

Khoa Thủ công Mỹ nghệ tham gia đào tạo hai nghề:

1. Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn với các trình độ:

+ Cao đẳng: dành cho học sinh tốt nghiệp THPT, học 2,5 năm.

+ Trung cấp (THPT): dành cho học sinh tốt nghiệp THPT, học 1,5 năm.

+ Trung cấp (THCS): dành cho học sinh tốt nghiệp THCS, học 2 năm.

+ Cao đẳng liên thông: dành cho học viên đã tốt nghiệp Trung cấp nghề Kỹ thuật chế biến món ăn.

* Thông tin tuyển sinh: http://tuyensinh.cdktcnqn.edu.vn/danh-muc-nghe/nghe-ky-thuat-che-bien-mon-an-28

2. Nghề Công nghệ May với trình độ:

+ Trung cấp (THCS): dành cho học sinh tốt nghiệp THCS, học 2 năm.

* Thông tin tuyển sinh: http://tuyensinh.cdktcnqn.edu.vn/danh-muc-nghe/nghe-cong-nghe-may-66

* Ngoài ra, CBGV của khoa còn tham gia giảng dạy hai nghề trên bậc Sơ cấp theo kế hoạch của Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên của Trường.

III. Hình ảnh khoa Thủ công Mỹ nghệ:

1. Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn:

2. Nghề Công nghệ May:

3. Hoạt động Đoàn-Hội:

 

                                                                            KHOA THỦ CÔNG MỸ NGHỆ

       Ngô Phương Nam

          (0905310575)