Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn

Mã nghề: 5810207 (Trung cấp)

Video giới thiệu nghề Kỹ thuật chế biến món ăn