Tuyển sinh đào tạo và tổ chức thi ICDL

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO VÀ TỔ CHỨC THI ICDL

 

1. Nội dung đào tạo: Đào tạo kiến thức cơ bản và chuẩn hóa kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo chuẩn quốc tế ICDL. (tương đương với chuẩn CNTT cơ bản của Bộ TT&TT)

2. Đối tượng học viên: Học sinh, sinh viên, người lao động có nhu cầu.

3. Thời gian khai giảng khóa học: Liên tục trong năm.

4. Hình thức đào tạo: Đào tạo tập trung, trong hoặc ngoài giờ hành chính.

5. Địa điểm đào tạo: tại Trường Cao Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn

6. Chương trình, tài liệu đào tạo: Đảm bảo phù hợp với các nội dung bài thi ICDL Cơ bản.

7. Tổ chức thi:

- Thực hiện tổ chức thi ICDL, tổ chức thi thành 05 đợt, sau khi học mô-đun nào sẽ thi ngay mô-đun đó.

- Đối với các học viên chưa đạt: Có thể đăng ký để thi lại ngay sau khóa học và được hỗ trợ thi lại miễn phí 01 lần/mô-đun.

8. Chi phí đào tạo nâng cao năng lực sử dụng CNTT và tổ chức thi, cấp chứng chỉ theo chuẩn quốc tế ICDL cơ bản:

+ Chi phí đào tạo chuẩn hóa, ôn luyện và tài liệu là 1.700.000 đồng/1 học viên

+ Chi phí tổ chức thi, thi lại, cấp chứng chỉ là 1.800.000 đồng/1 học viên.

Mọi chi tiết liên hệ: 0988.523.405 (Vinh) - Email: vinh0988@yahoo.com.vn