Thông tin tuyển sinh Cao học Khóa IV, đợt 2 năm 2019 của Khoa Du lịch - Đại học Huế

THÔNG BÁO THU NHẬN HỒ SƠ CAO HỌC

NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

ĐỢT 2 - NĂM 2019

 

1. Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

2. Hình thức đào tạo: Chính quy

3. Thời gian đào tạo: 02 năm

4. Lịch học: Tổ chức vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần

5. Kinh phí đào tạo: Theo quy định của Khoa Du lịch - Đại học Huế

6. Địa điểm, thời gian thu nhận hồ sơ:

- Địa điểm: Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, 172 An Dương Vương, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

- Thời gian thu nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/8/2019

- Thời gian dự kiến thi tuyển: Ngày 28 - 29/9/2019

7. Kinh phí tuyển sinh:

- Lệ phí phát hành hồ sơ: 50.000đ/hồ sơ

- Lệ phí xét duyệt hồ sơ: 100.000đ/hồ sơ

- Lệ phí thi: 1.000.000đ/thí sinh