Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên

1. THÔNG TIN CHUNG

          - Tên đơn vị: Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên

          - Địa chỉ: 684 Hùng Vương, Quy Nhơn, Bình Định

          - Điện Thoại: 02563648001

2. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

2.1. Xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch tuyển sinh, đào tạo các lớp, các khóa đào tạo sơ cấp, giáo dục thường xuyên, bồi dưỡng thường xuyên; quản lý điều hành dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ theo nhu cầu người học và doanh nghiệp.

2.2. Tìm kiếm, lựa chọn đối tác để liên kết đào tạo, bồi dưỡng thuộc các lĩnh vực chuyên môn tại Trường hoặc ở các cơ sở đào tạo ngoài Trường.

2.3. Lập kế hoạch và phối hợp với phòng Đào tạo và NCKH, các khoa để điều động, cung cấp giảng viên cho công tác giảng dạy và quản lý quá trình dạy và học.

2.4. Thực hiện và phối hợp thực hiện việc in ấn, quản lý, cấp phát bằng sơ cấp; chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng cho người học sau khi hoàn thành khóa học theo đúng quy định.

2.5. Theo dõi, quản lý và tổ chức thực hiện các hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

2.6. Phối hợp cùng Phòng Kế toán –Tài chính thực hiện thu, chi và thanh quyết toán các hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng theo đúng quy định.

2.7. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị được cung cấp, thực hiện chế độ tổng kết, báo cáo trong lĩnh vực chuyên môn được giao đúng quy định.

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

Giám đốc: Trung tâm ĐT&BDTX

Ths. Lê Thanh Nhất

Điện thoại: 0986879737

Email. lethanhnhat@cdktcnqn.edu.vn

Nhiệm vụ: Quản lý chung công tác tại trung tâm

 

 

Nhân viên

Ths. Nguyễn Thanh Sơn

Điện thoại: 0905841558

Email. ntson74@gmail.com

Nhiệm vụ:

 - Tư vấn tuyển sinh

- Tổ chức đào tạo

- Giảng dạy

Nhân viên

Ths. Trần Minh Trường

Điện thoại: 0988087364

Email. minhtruong1610@gmail.com

Nhiệm vụ:

- Tư vấn tuyển sinh

- Tuyển sinh liên kết đào tạo  

- Quản lý đào tạo

 

Nhân viên

Kỹ sư. Phan Xuân Thủy

Điện thoại: 0982042530

Email. phanxuanthuy1978@gmail.com

Nhiệm vụ:

-Tư vấn tuyển sinh

- Quản lý đào tạo

- Giảng dạy

Nhân viên

Cử nhân. Hoàng Bảo Khanh

Điện thoại: 0905269239

Email. hbkhanh239@gmail.com

Nhiệm vụ:

- Tư vấn tuyển sinh

 - Tổ chức đào tạo

- Phối hợp Phòng Tài chính- kế toán. Lập kinh phí, dự toán, thương thảo hợp đồng, thanh toán kinh phí các lớp đào tạo bồi dưỡng thường xuyên

Nhân viên

Cử nhân. Trần Thị Lan Hương

Điện thoại: 0935277792

Email. huongktktbd@gmail.com

Nhiệm vụ:

- Tư vấn tuyển sinh,

- Tổ chức đào tạo

- Văn thư