Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp

1. Thông tin chung        

- Tên đơn vị: Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp

- Địa chỉ: 684 Hùng Vương – Quy Nhơn (Tầng 3 – Nhà 5 tầng)

- Email: k.spgdnn@cdktcnqn.edu.vn

2. Tổ chức nhân sự

2.1 Phó trưởng khoa Phụ trách khoa

 

ThS. NGUYỄN QUỐC VỸ

2.2 Giảng viên

            ThS. Hồ Lê Nam Bình

            Điện thoại: 0935.159.063

            Email: holenambinh@cdktcnqn.edu.vn

           

            ThS. Hồ Công Nghiệp

            Điện thoại: 0983.14.39.45

            Email: hocongnghiep@cdktcnqn.edu.vn

 

            ThS. Phan Bá Hương

            Điện thoại: 039.66.88.998

            Email: phanbahuong@cdktcnqn.edu.vn

 

            ThS. Nhữ Thị Anh

            Điện thoại: 0981.806.781

            Email: nhuthianh@cdktcnqn.edu.vn

 

            ThS. Trần Thị Kim Ngọc

            Điện thoại: 0938017859

            Email: tranthikimngoc@cdktcnqn.edu.vn

           

            ThS. Phạm Thị Hồng Phú

            Điện thoại: 0982015226

            Email: phamthihongphu@cdktcnqn.edu.vn

3. Chức năng

Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp là một đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp nhằm cung cấp và phát triển đội ngũ nhà giáo chất lượng cao cho lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trong cả nước.

Từ 01/10/2021, giảng viên thuộc khoa tham gia giảng dạy các môn học trong chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non.

Khoa có chức năng đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng mềm, kiến thức khởi nghiệp cho HSSV của nhà trường.

4. Nhiệm vụ

Khoa thực hiện các nhiệm vụ về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp cho giảng viên, giáo viên, nghệ nhân, thợ bậc cao và những người có nhu cầu trở thành giảng viên, giáo viên dạy nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Bên cạnh đó, Khoa thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng về Kỹ năng giảng dạy; Ứng dụng CNTT trong dạy học.

Hàng năm, Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp đào tạo và bồi dưỡng nhiều giáo viên kỹ thuật. Qua đó, Khoa đã cung cấp một số lượng lớn đội ngũ giáo viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong cả nước. Học viên sau khi hoàn thành các khóa bồi dưỡng đã nhanh chóng áp dụng những kiến thức được học và những kỹ năng giảng dạy vào công việc.

Bên cạnh đó, Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp còn thực hiện hợp đồng với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và các Sở Lao động – Thương binh Xã hội, cũng như thực hiện nghiên cứu khoa học. Mỗi năm, Khoa viết nhiều bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành có tính điểm công trình và đăng trong các kỷ yếu hội thảo, cũng như tham gia nhiều hội thảo do Tổng cục GDNN tổ chức.

Hiện nay, đội ngũ giảng viên của khoa đang tham gia giảng dạy các môn học thuộc chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non.

Khoa Sư phạm GDNN còn có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng Kỹ năng mềm, Kiến thức khởi nghiệp cho HSSV trong trường.

Ngoài ra, Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp luôn quan tâm và tìm kiếm những cơ hội hợp tác, liên kết đào tạo, bồi dưỡng cũng như tham gia các dự án nghiên cứu khoa học với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong cả nước.

5. Hình ảnh hoạt động:

Khai mạc lớp bồi dưỡng về dạy học tích hợp tại Đà Nẵng

Tổ chức tập huấn về Phát triển chương trình giáo dục

Giảng dạy Kiến thức kinh doanh và Khởi sự doanh nghiệp

Giảng dạy Kiến thức kinh doanh và Khởi sự doanh nghiệp

Thực hành Tổ chức hoạt động ngoài trời cho SV ngành GD Mầm non