Nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Mã nghề: 5520255 (Trung cấp) - 6520255 (Cao đẳng)