Nghề Quản trị kinh doanh

NGHỀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

(Mã ngành: 6340404)

Tư vấn chuyên môn: Thầy Võ Mai Thạnh: 0932 592 889

(Liên hệ tất cả các ngày trong tuần)

------------------------------

1. Trình độ đào tạo: Cao đẳng; Đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn theo yêu cầu của doanh nghiệp.

2. Mô tả: Người học nghề Quản trị kinh doanh có khả năng:

- Dự báo và tìm kiếm được cơ hội kinh doanh; Xác định được chiến lược kinh doanh tại đơn vị bộ phận; Lập được kế hoạch thực hiện công việc;

- Phân tích được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức; Vận hành được hệ thống tiêu thụ sản phẩm sẵn có tại đơn vị một cách hiệu quả;

- Cung cấp được các thông tin kinh tế - xã hội về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị và các cơ quan quản lý có liên quan;

- Tạo lập và khởi nghiệp được tổ chức mới với quy mô vừa và nhỏ;

3. Nội dung đào tạo chính:

- Chương trình đào tạo tập trung vào đào tạo kỹ năng quản trị kinh doanh tổng hợp. Sinh viên được học lý thuyết và thực hành theo hướng tích hợp. Sinh viên có thể tích lũy kinh nghiệm trong quá trình học tại trường. Người học sẽ có kiến thức thực tế theo chướng trình học.

- Chương trình Ngành Quản trị kinh doanh định hướng người học sẽ có kỹ năng để vận dụng trong quản lý kinh doanh và thực hành tốt một số công việc chuyên môn: Thu thập thông tin, phân tích, dự báo và lập kế hoạch quản trị như: kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính, kế hoạch nhân sự, phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ….

4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm: Nhân sự; Kinh doanh; Hành chính; Marketing; Trợ lý…trong tất cả các loại hình công ty với tỷ lệ có việc làm rất cao sau khi tốt nghiệp.