Nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Mã nghề: 5480102 (Trung cấp) - 6480102 (Cao đẳng)

Video giới thiệu về nghề