Nghề Kế toán doanh nghiệp

Mã nghề: 5340302 (Trung cấp) - 6340302 (Cao đẳng)

Video giới thiệu nghề Kế toán doanh nghiệp