Nghề Điện tử công nghiệp

Mã nghề: 5520225 (Trung cấp) - 6520225 (Cao đẳng)

Video giới thiệu nghề Điện tử công nghiệp