Nghề Điện công nghiệp

Mã nghề: 5520227 (Trung cấp) - 6520227 (Cao đẳng)

Video giới thiệu về nghề - Nguồn: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp