Nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Mã nghề: 5480202 (Trung cấp) - 6480202 (Cao đẳng)

Video giới thiệu nghề Công nghệ thông tin