Nghề Công nghệ ô tô

Mã nghề: 5510216 (Trung cấp) - 6510216 (Cao đẳng)

Video giới thiệu về nghề Công nghệ ô tô