Nghề Cơ điện tử

Mã nghề: 6520263 (Cao đẳng)

Video giới thiệu về nghề Cơ điện tử