Nghề Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã nghề: 5520104 (Trung cấp) - 6520104 (Cao đẳng)

Video giới thiệu nghề Chế tạo thiết bị cơ khí