Nghề Chế biến, bảo quản thủy sản

NGHỀ CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỦY SẢN

(Mã ngành: 5620302)

Tư vấn chuyên môn: Thầy Ngọc Thiện – 0984 767 296

 1. Trình độ đào tạo: Trung cấp, bồi dưỡng ngắn hạn theo nhu cầu doanh nghiệp.
 2. Mô tả: người học nghề Chế biến và bảo quản thủy sản có khả năng:
  1. Nắm vững cơ sở lý thuyết và thực hiện được các quy trình sản xuất hàng thủy sản xuất khẩu và nội địa.
  2. Thực hiện được các phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng nguyên liệu, chất lượng sản phẩm thuỷ sản và an toàn vệ sinh thực phẩm.
  3. Thực hiện tốt công tác nhân viên Kiểm tra chất lượng sản phẩm thực phẩm.
  4. Có khả năng tổ chức sản xuất hàng thực phẩm nói chung và thủy sản nói riêng.
 3. Nội dung đào tạo chính:
  1. Chương trình đào tạo hướng tới việc đào đạo nguồn nhân lực cho ngành sản xuất hàng thủy sản xuất khẩu và nội địa. Học sinh được học cơ sở lý thuyết kết hợp thực hành theo hướng tích hợp giúp các em học sinh hình thành kỹ năng quan trọng của nghề.
  2. Ngoài ra chương trình cũng giúp các em hình dung ngành nghề trong tương lai xây dựng niềm tin vững vàng cho sự phát triển ngành nghề chế biến thủy sản nói riêng và ngành công nghệ thực phẩm nói chung được tốt hơn.
 4. Cơ sở vật chất: Nhà trường có đầy đủ cơ sở máy móc trang thiết bị mô phỏng và mô hình nhà máy chế biến thực phẩm thủy sản và phòng thí nghiệm Vi sinh nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế: phòng thực hành thí nghiệm sinh hóa, phòng thực hành sản xuất
 5. Hình ảnh:
 6. Vị trí việc làm: Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS), Quản lý nhân công ( quản đốc, tổ trưởng tổ sản xuất…), thành lập doanh nghiệp sản xuất hàng thực phẩm tùy quy mô và khả năng.