Nghề Cắt gọt kim loại

Mã nghề: 5520121 (Trung cấp) - 6520121 (Cao đẳng)

 

Video giới thiệu về nghề Cắt gọt kim loại