Tin tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp - Năm 2024

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn thông báo tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp - Năm 2024

Thông báo tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ Điều hành du lịch nội địa và Quốc tế

Căn cứ Công văn số 226/TCDL-LH ngày 11/3/2020 của Tổng cục Du lịch về việc cho phép tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ Điều hành du lịch nội địa và Quốc tế. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn thông báo tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ Điều hành du lịch nội địa và nghiệp vụ Điều hành du lịch Quốc tế năm 2023

TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH HUYỆN AN LÃO

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú An Lão (Tỉnh Bình Định)