ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG

Tôi cam kết những thông tin trong bản đăng ký xét tuyển này là đúng. Nếu sai tôi chịu xử lý theo quy chế Tuyển sinh của Nhà trường.

Thí sinh bắt buộc điền đầy đủ những mục có dấu (*)