TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN

Thí sinh nhập họ, tên và ngày tháng năm sinh
Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Văn A, sinh ngày 01/01/2000

Nếu không xem được, vui lòng liên hệ 0256.6521541 để được hỗ trợ