ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN HỆ TRUNG CẤP (TỐT NGHIỆP THCS)

*Lưu ý: Điểm trung bình nhập phần số lẻ theo định dạng mẫu, ví dụ: 7.5 (bảy chấm năm)
Tôi cam kết những thông tin trong bản đăng ký xét tuyển này là đúng. Nếu sai tôi chịu xử lý theo quy chế Tuyển sinh của Nhà trường.

Thí sinh bắt buộc điền đầy đủ những mục có dấu (*)