Thông báo Chiêu sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

LỚP: NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

Giảng dạy trình độ Thời gian học
Sơ cấp 160 giờ
Trung cấp 320 giờ
Cao đẳng 400 giờ

*Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm (theo quy định của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Có giá trị toàn quốc)

Liên hệ: Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng thường xuyên, 172 An Dương Vương, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

TEL: 0256.6521.541 - 0983.07.07.77