Nghề Quản trị mạng máy tính

Mã nghề: 6480209 (Cao đẳng)

Video giới thiệu về nghề - Nguồn: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp