Tin tuyển sinh
TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH HUYỆN AN LÃO

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú An Lão (Tỉnh Bình Định)

Tư vấn hướng nghiệp tại Sông Cầu - Phú Yên

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh tại Thị xã Sông Cầu (Tỉnh Phú Yên)

Tư vấn, tuyển sinh tại Huyện Hoài Ân - Năm 2023

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tham gia tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh tại Huyện Hoài Ân (Tỉnh Bình Định).